Agile en Scrum

Van onze klanten krijgen we steeds meer vragen over Agile en vooral de projectmanagementmethode Scrum. Daarom verzamelden we voor u wat relevante informatie. We praten natuurlijk graag met u verder over implementatie van Scrum in uw unieke situatie.

Wat is Agile software-ontwikkeling?

In het midden van de jaren '90 is Agile ontstaan op basis van de perceptie dat het in veel bedrijven toegepaste projectmanagement volgens het watervalmodel te bureaucratisch en te weinig effectief is. Er zijn veel manieren om uit te leggen wat Agile projectmanagement is. Wij denken dat het in wezen gaat om het omgaan met de onzekerheid die inherent is aan projectmanagement.
Agile methoden minimaliseren risico door in vrij korte iteraties te werken naar werkende software van hoge kwaliteit. Iedere iteratie kan worden gezien als een projectje op zich, met requirements management, design, coderen, (acceptatie)testen en documentatie. Aan het begin van de ontwikkeling wordt zo snel mogelijk gewerkt naar een compleet product van beperkte functionaliteit. Per iteratie worden er features aan toegevoegd, totdat het product waardevol genoeg is geworden om te worden opgeleverd aan de klant.

In 2001 hebben enkele bekende aanhangers van Agile het Agile Manifest opgesteld, dat de belangrijkste principes van Agile verwoordt:
 • intensieve samenwerking tussen de ontwikkelaars en de klant van het project;
 • klanttevredenheid door regelmatige levering van werkende software (eerder elke paar weken dan elke paar maanden);
 • voortgang meten aan de hand van de opgeleverde werkende software (dus niet aan de hand van bijvoorbeeld gespendeerd budget of tijd);
 • veranderingen in requirements zijn welkom, zelfs op een laat tijdstip;
 • voorkeur voor menselijke communicatie in plaats van documentatie;
 • zelf-organiserende teams, vertrouwen hebben in de projectmedewerkers;
 • vermogen om aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Wat is Scrum?

Scrum is waarschijnlijk de meest populaire Agile projectmanagementmethode. Het is een projectmanagementmethode die gebaseerd is op enkele eenvoudige principes, en die gemakkelijk te combineren is met een bestaand engineering-proces. Zie dit overzicht van Scrum.

Publicaties

Hieronder vindt u enkele van onze publicaties over Scrum en Agile. Uw mening interesseert ons, dus laat ons gerust weten wat u ervan vindt!

  Agile tegen de stroom in

  praktijkervaringen met Agile in een watervalomgeving
  In dit artikel in de Bits & Chips van maart 2009 leest u over een minder alledaagse toepassing van Agile / Scrum in een watervalproject.

  Succesvol Scrum toepassen

  Een overzicht van Scrum.
  Dit artikel in de Consultants United van januari 2010 geeft een korte inleiding van Scrum.

  De Agile projectorganisatie: De productowner

  Business - IT alignment op projectniveau.
  Dit artikel komt in de Consultants United van april 2010. Het gaat in op een vaak onderbelicht aspect: hoe stuurt de Product Owner vanuit de business een IT-project. We bespreken een voorbeeld van een wat groter project met vier IT teams.

Boeken

Dit zijn de boeken over Agile en Scrum die wij zelf gebruiken.

Agile software development with Scrum Het complete verhaal over Scrum van Ken Schwaber en Mike Beedle, die in het midden van de jaren '90 Scrum voor het eerst in de huidige vorm toepasten. Dit boek uit 2001 geeft een compleet overzicht van alle aspecten van Scrum. Als u maar één boek over Scrum wilt kopen, dan is dit het boek.

Agile Software Development with Scrum
Ken Schwaber and Mike Beedle
Prentice Hall, 2002
ISBN 0130676349

Agile project management with Scrum Een wat nieuwer (2004) boek van Ken Schwaber dat vooral ingaat op de toepassing van Scrum en wat minder op de theorie. Ken behandelt op een luchtige manier de verschillende aspecten van Scrum. Dit boek is dan ook wat gemakkelijker te lezen dan het oorspronkelijke boek "Agile software development with Scrum" dat hij samen met Mike Beedle schreef.
Per thema is er een hoofdstuk gewijd aan het bespreken van "praktijk"scenario's waarin dit thema wordt toegelicht.
Thema's zijn: de scrum master, de product owner, plannen, rapporteren, het opschalen van Scrum.
Volgens ons is dit boek een goede aanvulling op een training over Scrum. Maar als u echt de achtergrond van Scrum wilt leren kennen en maar één boek over Scrum wilt kopen verwijzen we toch naar "Agile Software Development with Scrum".

Agile Project Management with Scrum
Ken Schwaber
Microsoft Press, 2004
ISBN 9780735619937

Agile estimating and planning Dit is wat ons betreft het standaardwerk op het gebied van agile plannen en schatten. Mike Cohn vertelt ons in dit boek hoe je alle projecten op een agile manier kunt plannen. Een goede aanvulling op een boek over een specifieke agile methode.
Het boek is opgesplitst in verschillende delen:
 1. Waarom werkt de "normale" aanpak van planning vaak niet.
 2. Agile schatten van grootte. hoe gebruik je stories en story points? Waarom is het belangrijk om schattingen van grootte te onderscheiden van schattingen van tijd? Het gebruik van user stories en thema'voor het maximaliseren van toegevoegde waarde van een project.
 3. Planning gebruiken om de waarde van de projectopbrengsten te maximaliseren.
 4. Scheduling. Planen van een release en een iteratie. Selecteren van de juiste lengte van een iteratie. Gebruik van velocity. Omgaan met onzekerheid.
 5. Tracking en communicatie.
 6. Waarom werkt agile planning.
 7. Case study.
Agile Estimating and planning
Mike Cohn
Pearson Education, 2006
ISBN 0131479415

User stories applied Dit boek had wat ons betreft ook "Agile requirements management and planning" kunnen heten. Het beschrijft hoe user stories gebruikt kunnen worden voor het verzamelen van requirements, en hoe je die vervolgens op een agile manier kunt schatten en plannen. Dit boek gaat wat meer in op diverse aspecten van het verzamelen van requirements en vormt zo een mooie aanvulling op "Agile Estimating and Planning" van dezelfde auteur.

User Stories Applied
Mike Cohn
Addison-Wesley, 2004
ISBN 0321205685

Agile and iterative development Craig Larman presenteert in dit boek een overzicht van verschillende agile methoden voor projectmanagement. Na een inleiding over Iterative. Evolutionary en Agile vergelijkt hij vier Agile methoden: Scrum, Extreme Programming, Unified Process en Evo. Hij vergelijkt de methodes op onder meer de lengte van de iteraties, de hoeveelheid voorgeschreven deliverables, rollen, practices en aantal mensen in een project.
Dit boek is heel geschikt voor iemand die wil weten wat de voordelen van Agile zijn ten opzichte van de watervalmethode, en die dan wat breder wil kijken om te zien wat de karakteristieken van de meest populaire Agile methoden zijn. Een aanrader voor de manager die overweegt om in de eigen organisatie Agile te implementeren en die een keuze moet maken tussen diverse Agile methoden.

Agile and Iterative development
(A manager's guide)
Craig Larman
Addison-Wesley, 2004
ISBN 0131111558