Opdrachten Antoinette

 • MeesPierson – Legal Counsel Private Banking
  Uitvoeren van alle juridische werkzaamheden: beoordelen nieuwe financiële producten, diensten en klantuitingen (op het gebied van effecten, vermogensbeheer en zorgplicht), beoordelen en opstellen contracten (zowel met klanten als leveranciers/andere banken), beoordelen AO/IC, klachtenbehandeling, interpretatie nieuwe wet- en regelgeving, begeleiden juridische procedures, beantwoorden van alle voorkomende juridische vragen (op het gebied van financieringen en zekerheden, ondernemingsrecht, banken- en effectenrecht, personen- en familierecht en compliance issues. Dit alles zowel nationaal als internationaal.
 • Stichting Register Accountants (SRA) – trainer
  Het geven van cursussen aan accountants die aangesloten zijn bij het SRA in het kader van compliance en integriteit.
 • Utrechts Medisch centrum – compliance consultant
 • Obvion – compliance controller
  uitvoeren compliancewerkzaamheden, onderhouden contacten met Rabobank Nederland, aansturen compliancemedewerkers.
 • Rabo Bouwfonds – jurist compliance en effectenrecht
  ondersteuning compliance officer bij het opzetten van een compliance handboek en jaarplanning, ondersteuning op het gebied van toezichtswetgeving en effectenrechtvragen.
 • Theodoor Gilissen Bankiers N.V. – bedrijfsjurist
  Geven van juridische ondersteuning op het gebied van toezichtswetgeving, opstellen en beoordelen van contracten (ICT, brokers etc.), beoordelen en aanpassen juridische procedures binnen de bank, beoordelen niet-beursgenoteerde producten op geschiktheid voor clienten.
 • For all Finance
  Workshop in het kader van MiFID.
 • Avero Achmea – jurist
  Uitvoeren van advies- en auditwerkzaamheden ten behoeve van de programmamanager Wfd/Wft/MiFID.
 • Universal Leven (dochter Allianz) – jurist
  Uitvoeren van compliancewerkzaamheden en het bieden van juridische ondersteuning. Opstellen contracten met vermogensbeheerders, opstellen polisvoorwaarden, behandelen claims van klanten.
 • Staalbankiers N.V. – programmamanager MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
  Zorgdragen voor tijdige implementatie van de wetgeving binnen de organisatie van Staalbankiers. Het aansturen van vier deelprojectleiders. Voeren van besprekingen met externe partijen om tot een goede uitbesteding van werkzaamheden te komen. Opleiden van medewerkers. Voeren van de projectadministratie en het communiceren naar de organisatie middels publicaties. Deelname kennisplatform MiFID binnen Achmea. Daarnaast ondersteun ik de afdeling Juridische Zaken ook bij effectenrechtelijke vraagstukken.
 • F. van Lanschot Bankier N.V. – projectmedewerker Wft
  Voeren projectbureau, opstellen normeringsdocumenten, implementeren van de wetgeving.
 • Staalbankiers N.V. – Hoofd compliance a.i.
  Vervanging van het Hoofd Compliance en het uitvoeren van de dagelijkse compliancewerkzaamheden. Verder uitrollen van CDD-beleid en verder vormgeven aan de compliance-organisatie. Leidinggeven aan de afdeling compliance.
 • Stok Nederland BV – adviseur
  advisering inzake privacywetgeving

Opdrachten John

 • Nationale Nederlanden - Agile coach
  Invoeren van agile projectmanagement bij Nationale Nederlanden Zakelijk.
 • NCOI opleidingen en trainingen - trainer
  Verzorgen van trainingen projectmatig werken, Prince2 foundation en Prince2 practitioner
 • ICM opleidingen en trainingen - trainer
  Verzorgen van trainingen projectmatig werken, Prince2 foundation en Prince2 practitioner
 • Vestia Rotterdam
  Projectleider van een internetproject
 • Luchtverkeersleiding Nederland
  Workshop Scrum
 • Philips Healthcare – Scrum consultant
  Invoeren van Scrum in een project van ongeveer 40 mensen. Aandachtsgebieden: coachen van projectleiders, Agile integratie, test based development, feature based development vanuit de bestaande architectuur, zelfsturende teams, Agile rapporteren van voortgang, impact op de organisatie rondom het project en het afbeelden van Scrum op de project life cycle.
 • NXP-Semiconductors – Scrum master/projectmanager
  Voor een van de grootste projecten van NXP semiconductors verantwoordelijk voor een gedeelte van de software, met een team dat met Agile/Scrum werkt. Verder verantwoordelijk voor overall software-integratie. Aandachtsgebieden: automatisch testen, Agile integratie, integratie van een Agile team in een "klassiek" project.
 • Esprit-it, Sprite, SPIder
  Verzorgen van presentaties over Agile/Scrum.
 • Dunamare college – ICT-Adviseur
  Adviseren van drie fuserende scholengemeenschappen met betrekking tot het samenvoegen van diverse in gebruik zijnde ICT systemen.
 • NXP-software – Projectmanager
  Verantwoordelijk voor integratie van “sound enhancement” software in het SySol GSM-platform van NXP Semiconductors.
 • Benq Mobile – Contractmanager en Scrum consultant
  Verantwoordelijk voor het definiëren en operationeel managen van de samenwerking met een Zweedse toeleverancier (Teleca) die met 50 mensen werkt aan software componenten van een nieuw platform voor mobiele telefonie (Apoxi). Naast onderhandelen, opstellen en uitvoeren van het contract was de uitdaging om de “Agile” werkwijze (Scrum) in het eigen project te laten aansluiten bij de fixed-price werkwijze met de in totaal drie toeleveranciers. Hiernaast was ik verantwoordelijk voor het implementeren van Scrum in het project van 400 eigen medewerkers.
 • Cimsolutions B.V. – projectmanager en trainer
  Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een webshop. Sleutelwoorden: Agile/RUP, .net, C#, projectgrootte 8 mensen, multi-site. Hiernaast was ik verantwoordelijk voor het opleiden van medewerkers op het gebied van Agile/Scrum.
 • Railconsult – consultant
  Uitvoeren van een gecombineerd CMM/ITIL assessment. Adviseren met betrekking tot procesverbetering.
 • Philips Semiconductors – consultant
  Diverse CMM/ISO assessments. Workshop projectmanagement voor het management van het voormalige VLSI components in Tempe, Arizona.
 • ICT Embedded B.V. – programme manager
  Verantwoordelijk voor het opstarten en aansturen van diverse projecten (mechatronica/mobiele communicatie); projecten werden uitgevoerd door een groep van ongeveer 50 mensen, verdeeld over vier locaties.
 • Oce Technologies B.V. – projectleider
  Verantwoordelijk voor het gedurende anderhalf jaar on-site ontwikkelen van embedded software voor een printer/copier; teamgrootte 10 personen.